Čar je življenje videti, opazovati in dopustiti

14 januarja, 2023

Čar je življenje videti, opazovati in dopustiti.
Življenje vedno Je. Jaz pa ga opisujem z vsem, kar tisti trenutek čutim v sebi.
S čustvi.
Ko sem pomirjen/a je čudovito, ko sem nervozen je vse prej kot lepo.
A če bi znal/a opazovati, bi videl/a, da življenje samo Je.
Vse, kar se mi dogaja, je potrebno.
Da imam izkušnje, da se mojstrim, da lahko zaznavam; to mi je prijetno, v tej situaciji se počutim zelo neprijetno, grozno….. Vse to je življenje.
Kakšno olajšanje se zgodi v meni, ko vem, da sem vedno na pravem mestu, da se vedno dogajajo prave stvari.
Da je moje samo to, da Sem in opazujem, vidim in dopuščam, da ne vzamem nase bremen od drugih. Dovolj je, da jih slišim, vidim in jim dovolim da živijo.

Hvala življenje, za vse valovanje od plime do oseke in nazaj.

Zadnje objave